Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjän tiedot:

Nimi: Onnenlankamoinen Tmi (3151430-3)

Osoite: Keskusaukio 2, 36200 Orivesi.

Puhelinnumero: +358 403364468

Sähköposti: onnenlankamoinen@gmail.com

Rekisterin tarkoitus

Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ensisijaisesti tilausten toimittaminen sekä niihin liittyvien mahdollisten ongelmatilanteiden selvittäminen sekä asiakassuhteiden hoitaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin, mikäli asiakas on rekisteröitynyt sähköpostilistalle.

Rekisteriin tallennettavat tiedot ja niiden käsittely

Asiakasrekisteriin tallentuvat tilausten toimitusta varten tarvittavat, asiakkaan itsensä antamat yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite) sekä ostetut tuotteet ja palvelut. Tilaamalla verkkokaupasta hyväksyt tietojen rekisteröinnin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyn tulee lähettää kirjallinen tarkastuspyyntö yllä näkyvään sähköpostiosoitteeseen. Virheelliset tai tarpeettomat henkilötiedot korjataan, poistetaan tai täydennetään oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. Tilausten maksamisen, toimittamisen ynnä muun verkkokaupalle välttämättömän toiminnan vuoksi rekisteröityjä tietoja käyttävät myös seuraavat, tietosuojalakia noudattavat yritykset/palvelut:
– WooCommerce (verkkokauppa-alusta)
– Klarna (maksunvälittäjä)
– Zettle by Paypal (kassa- ja varastojärjestelmä)
– Posti (logistiikkapalvelut)

Tietoja ei milloinkaan luovuteta ulkopuolisille ellei se ole välttämätöntä oman palvelumme mahdollistamiseksi. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot: henkilön perustiedot ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa (kun sopimusosapuolena/kuluttajaosapuolena on yksityishenkilön sijaan yritys) sekä henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.